kykburs | Konular | Kitaplar

üniversite öğrencilerine burs veren vakıflar

Tekfen Vakfı Burs BaşvurusuTEKFEN VAKFI BURSU ÖDEME SÜRESİ VE ŞARTLARI

VAKIF Yönetim Kurulu’nca her yıl tespit edilen ve ilgili internet sitesinde burs ödeme planı başlığı altında açıklanan burs ücretleri, VAKIF tarafından belirlenen zamanlarda BURSİYER adına açılan bir banka hesabına yatırılır.

Burstan yararlanabilmek için BURSİYER’in okulundan, herhangi bir ÖZEL kurum veya kuruluştan herhangi bir ad altında ücret, tahsil bursu, herhangi bir toplu veya düzenli ödeme almıyor olması şarttır. İşbu sözleşmenin imzalanma tarihinden sonra BURSİYER tarafından herhangi bir ad altında başka bir ÖZEL kurum ya da kuruluştan alınacak ödemeler de bu madde kapsamına girmekte olup, VAKIF açısından ilgili durumun tespiti, işbu sözleşmenin 4. maddesi hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracaktır.