kykburs | Konular | Kitaplar

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı Burs BaşvurusuBoydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hazırlanan bu yönergede öğrencilere verilecek karşılıksız bursların temel esasları ve kriterleri belirlenmiştir.

Bu yönergedeki burslar, Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı’nın uygun gördüğü dönemlerde lisans öğrencilerine miktarı, süresi ve kontenjanı belirlenerek verilecek burslardan oluşmaktadır.

Vakıf Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen burs türleri üzerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

1.BURS BAŞVURULARI

Burstan yararlanmak isteyen öğrenciler Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı web sayfası üzerinden ön başvuru formu doldurabilirler. Burs komisyonu tarafından ön başvuruların değerlendirilmesi sonucu uygun bulunan adaylardan talep edilecek evrakların ilan edilecek süreye kadar vakfımıza iletilmesi gerekmektedir.

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfına burs başvurusunda bulunan her aday ailesinin ve kendisinin gelir durumunu eksiksiz bir şekilde beyan eder. Vakıf, gerekli gördüğü takdirde başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse burs ödemesi kesilebilir veya o zamana kadar ödenen burslar geri alınabilir.

2.BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

2.1. Maddi desteğe ihtiyacı olmak ve bu durumunu belgelendirmek,
2.2. Yurt içinde lisans seviyesinde örgün eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Tıp veya Hukuk Fakültelerinde öğrenci olmak,
2.3. Milli duygulara ve vicdani sorumluluğa sahip olmak,
2.4. Bu yönergede belirlenen asgari başarı kriterlerine haiz olmak,

3.BURSLARDAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ASGARİ BAŞARI KRİTERLERİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar, hazırlık sınıfı dahil lisans eğitimindeki tüm sınıflarda öğrenim görmekte olan öğrencilerine verilir. Bu çerçevede;

3.1. Hazırlık ve hazırlık sınıfı okumayan birinci sınıf öğrencileri için; adayın merkezi yerleştirmedeki genel sıralaması değerlendirmede göz önünde bulundurulur.
3.2. Ara sınıflar için; bir üst yıla geçiş hakkı kazanan öğrencilerden genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup önceki yıl/dönem eğitim programının derslerinden başarısız dersi olmayan veya bir önceki yıl/dönemde alttan en fazla 1 dersi olup genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,75 olan adaylar asgari başarı kriterini sağlar. Hazırlık sınıfından birinci sınıfa geçen öğrenciler ara sınıf olarak değerlendirilir.

4.BURS VERİLECEK KİŞİLERİN TESPİTİ

Burs Komisyonu; Gelir düzeyi ve başarı kriterleri çerçevesinde Vakıf burslarının kimlere verileceği ile ilgili gerekli görmesi durumunda başvuran adaylarla mülakat yapabilir. Burs alma koşullarını sağlayan adaylar hakkında yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre tespit edilecek aday listeleri Vakıf Yönetim Kurulu’na sunularak onaylanır.

5.BURS SÜRESİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilecek bursların süresi prensip olarak bir eğitim öğretim yılıdır. ( Yıllık dönem Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları olmak üzere toplam 8 aydır)

6.BURSLARIN ÖDENMESİ

Burslar öğrenciye belirlenen limitler çerçevesinde (2014-2015 eğitim yılı için belirlenen burs tutarı 8 ay boyunca) banka üzerinden aylık ve nakit olarak ödenir. Burs ödemelerinin yapılabilmesi için istenen tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekir.

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı Burs Başvurusu Yapmak için Tıklayın

7.BURSLARIN KESİLMESİ

Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.

7.1. Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
7.2. Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.
7.3. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.
7.4. Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması.
7.5. Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
7.6. Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması.
7.7. Eğitime engel olacak şekilde bir hastalığa yakalanması veya kaza geçirmesi.
7.8. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu vakfa bildirir ve burs ödemesi kesilir.

8.VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK

Öğrenimini tamamlayan her Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı burslusu, ileride en az kendisi gibi bir gencin yetişmesine katkıda bulunmayı görev sayar ve profesyonel iş hayatına atıldıktan sonra en az bir öğrenciye burs sağlamayı vicdani bir borç olarak kabul eder.

detaylı bilgiye boydakegitimvakfi.org tan ulaşabilirsiniz