kykburs | Konular | Kitaplar

Anadolu Vakfı Burs BaşvurusuAnadolu Vakfı BURS BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Anadolu Vakfı’nın internet sitesi olan www.anadoluvakfi.org.tr adresinden form doldurmak sureti ile online olarak yapılır.
Başvuruda bulunacak olan adayların form doldurabilmeleri için öncelikle sisteme üye olmaları gerekmektedir.
Bursiyer adayları
Ad - Soyad,
TC Kimlik Numarası ve E-posta adresleri
ile sisteme üye olduklarında kendilerine e-posta yolu ile gönderilen şifreyi kullanarak sisteme giriş yaparlar ve burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar.
Başvuru tamamlandığında sistem otomatik olarak bursiyer adayına “Başvurunuz başarı ile gerçekleşmiştir” mesajını ve sürecin devamı hakkında kısa bilgi verir
Adaylar başvuru formlarına, başvuru süresince ulaşabilirler ve bu süre zarfında gerek duydukları taktirde bilgilerinde güncelleme yapabilirler.
Burs başvuru süresi sona erdiğinde adaylar bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamazlar.
Sistem, Üniversite Giriş Yerleşme Puan Başarı sırasına göre başvuru yapmış olan tüm adayları elektronik olarak sıralar.
Mevcut listeden yine başarı sırasına göre elektronik olarak meslek dalı kontenjanlarına bursiyer adayları yerleştirilir.
Kontenjan Listeleri, Burs Komitesine sunularak adaylar maddi desteğe duydukları ihtiyaç açısından değerlendirilirler.
Önce “başarı” kritine göre elektronik olarak oluşturulan liste Burs Komitesi’nde “ihtiyaç” kriterine göre de değerlendirildikten sonra son şeklini almış olur.
İlgili burs kontenjanına giren bursiyer adaylarına bilgilendirme maili gönderilir ve bursiyer adayları bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

Nüfus Cüzdan fotokopisi
Nüfus Kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğünden)
İkametgah belgesi
Cumhuriyet Savcılığı’ndan sabıka kaydı belgesi
Gelir beyanı ile ilgili olarak
Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
Ailenin oturduğu ev kira ise kira kontratı
Öğrenci belgesi

Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde belirlenmiş olan tarihe kadar Anadolu Vakfı’na posta ile göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Anadolu Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Sonuçlar, Anadolu Vakfının internet sitesinde duyurulur.